نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

اهداف و محورهای همایش:
بررسی چالش­های توسعه پایدار استان کرمانشاه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی
مطالعه و بررسی اسناد بالا دستی توسعه استان
تبیین ظرفیت های تولید، خدمات، تجارت و توسعه پایدار استان
تحلیل اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه
تبیین چالش­ها، فرصت ها و ترسیم چشم­اندازهای محتمل و ممکن توسعه پایدار استان