اطلاعات لازم جهت ثبت نام در همایش - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات لازم جهت ثبت نام در همایش

اطلاعات لازم جهت ثبت نام در همایش


مشخصات مورد نیاز برای ثبت نام:

  1. نام و نام خانوادگی
  2. رشته و مقطع تحصیلی
  3. آدرس و شماره تماس
  4. آدرس ایمیل

با تشکر

دبیرخانه همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه