اهداف و محورهای همایش

 

همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه در راستای دستیابی به اهداف ذیل و با محورهایی به شرح زیر، آماده دریافت مقالات شما پژوهشگران عزیز می باشد.

 

اهداف همایش:

 • بررسی چالش ­های توسعه پایدار استان کرمانشاه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی
 • مطالعه و بررسی اسناد بالا دستی توسعه استان
 • تبیین ظرفیت های تولید، خدمات، تجارت و توسعه پایدار استان
 • تحلیل اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه
 • تبیین چالش­ ها، فرصت ها و ترسیم چشم ­اندازهای محتمل و ممکن توسعه پایدار استان

 

محورهای همایش:

اقتصاد و توسعه پایدار استان

 • اشتغال پایدار و الزامات آن برای توسعه پایدار
 • کارآفرینی و بازار کسب و کار استان
 • زیرساخت­های­ توسعه استان (صنعت، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات، نیروی انسانی و ...)
 • فرهنگ، گردشگری، میراث فرهنگی
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار استان
 • الزامات اقتصاد مقاومتی در استان
 • زنان، آموزش، اشتغال و توانمندسازی
 • اقتصاد دانش ­بنیان و توسعه پایدار استان
 • بلایای طبیعی، گسترش نابرابری­ های منطقه ای در استان و راهکارهای مواجهه

محیط زیست و توسعه پایدار استان

 • برنامه­ های توسعه و پایداری محیط زیست استان
 • چارچوب­ های همکاری زیست محیطی منطقه­ ای و فرامنطقه ­ای و توسعه پایدار استان

فرهنگ، اجتماع و توسعه پایدار استان

 • آموزش، مشارکت، حقوق و مسئولیت شهروندی
 • مدیریت شهری، حاکمیت مطلوب شهری و توسعه پایدار استان
 • تنوع قومی- فرهنگی و توسعه پایدار استان
 • نقش سازمان­های مردم نهاد در توسعه پایدار استان

 

توسعه پایدار و آسیب ­های اقتصادی و اجتماعی در استان

 • فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، جرائم، خشونت و ...
 • حاشیه ­نشینی، مهاجرت و بافت فرسوده در استان
 • توانمندسازی و راهکارهای مواجهه با آسیب­های اجتماعی

امنیت و توسعه پایدار استان

 • مرزها: بازارهای مرزی، ارتباطات، قاچاق و ...
 • همسایگان، حسن همجواری و امنیت پایدار استان
 • همگرایی، همبستگی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار استان

منطقه ­گرایی و توسعه پایدار استان

 • جایگاه منطقه غرب در تقسیم کار ملی
 • الگوی اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منطقه غرب و جنوب غرب کشور و توسعه پایدار آن
 • زیست منطقه­ گرایی و توسعه پایدار در غرب کشور
 • چالش­های توسعه پایدار منطقه غرب کشور
 • فرصت­های توسعه پایدار منطقه غرب کشور
 • ناهمگونی سیاست­های توسعه کشورهای منطقه و آثار آن بر توسعه پایدار استان

دانشگاه و توسعه پایدار استان

 • مفاهیم، نظریه ­ها و تجارب توسعه پایدار
 • نظریه­ پردازی توسعه پایدار استان
 • آمایش سرزمین، اسناد بالادستی و برنامه­ های توسعه استان
 • ارتباط جامعه و دانشگاه
 • دانشگاه هوشمند و توسعه پایدار استان