ایمیل همایش :                 ksh_progress@razi.ac.ir

 

شماره تماس دبیرخانه:       38388077 083   -    09025309396     خانم بهور

 

کانال همایش:                   

    ksh_progress