آرشیو اخبار

فرمت مقالات پذیرفته شده
فرمت مقالات پذیرفته شده
نویسنده گان گرامی که مقالات آنها پذیرفته شده است مقالات خود را به صورت فرمت و ساختار فایل زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمایید. فرمت مقاله دانلود
سومین نشست علمی همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
سومین نشست علمی همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
سومین نشست علمی همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ب ه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی "توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت­ ها، چالش­ ها و چشم­ انداز"، با حضور ریاست دانشکده و دبیر علمی همایش،...
نشست کمیته علمی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه
نشست کمیته علمی
نشست کمیته علمی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه
بسمه تعالی به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی "توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت­ ها، چالش­ ها و چشم­ انداز"، با حضور دبیر علمی همایش، دکتر سید محمد باقر نجفی، ریاست دانشکده و دبیر اجرایی همایش دکتر...
چاپ مقالات برگزیده همایش در فصلنامه و مجلات علمی پژوهشی
چاپ مقالات
چاپ مقالات برگزیده همایش در فصلنامه و مجلات علمی پژوهشی
با توجه به تصمیم کمیته علمی مقرر گردید که مقالات برگزیده همایش در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل و سایر مجلات منتخب منتشر شود
نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه
نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

راهنمای تدوین مقالات
راهنمای مقالات همایش توسعه ی پایدار
راهنمای تدوین مقالات
راهنمای تدوین اصل مقالات دانلود(PDF) داتلود(WORD)
مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری
مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری

مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری