راهنمای تدوین مقالات
راهنمای مقالات همایش توسعه ی پایدار

راهنمای تدوین مقالات

راهنمای تدوین اصل مقالات   دانلود(PDF)      داتلود(WORD)    

یک‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه
نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه
نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، نشستی با موضوع همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه، با بررسی نقش و اهمیت توسعه در استان کرمانشاه با حضور دکتر دانش­نیا دبیر اجرایی، دکتر نجفی دبیر علمی،...
راهنمای تدوین مقالات
راهنمای مقالات همایش توسعه ی پایدار
راهنمای تدوین مقالات
راهنمای تدوین اصل مقالات   دانلود(PDF)      داتلود(WORD)    
مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری
مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری
مجموعه مقالات همایش کرمانشاه و زندگی شهری    دانلود
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها